Bókaháza Önkormányzata
Bókaháza Önkormányzata
KEZDŐLAP
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK
JEGYZŐKÖNYVEK
INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR
VÁLASZTÁSOK
PÁLYÁZATOK
KÖNYVTÁR
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
HELYI ÉRTÉKTÁR
CIVILEK
GALÉRIA
TÉRKÉP, ELÉRHETŐSÉG
Akadálymentes nézet

Civilek a településen

Civilek:

Bókaháza községért közalapítvány

Az alapítvány 2001-ben alakult azzal a céllal, hogy a településen az Önkormányzat által
kötelezően elvégzendő feladatokat segítse, ( pl.: köztisztaság, sport, kultúra stb.)
illetve a civil kezdeményezéseket koordinálja.

Rendszerint kap támogatást az Önkormányzattól, vállalkozóktól, fogadja az 1 %-okat.

Adószáma: 18964556-1-20

Bankszámla: 74500293-10004012

 A Bókaháza községért Közalapítvány 2001. július 31-én alakult, melyet a Zala Megyei Bíróság 862/2001. számon vett nyilvántartásba 2001. október 25-én.

 

Közalapítvány célja , jogállása:

 

Bókaháza község területén jelentkező közszolgálati feladatok elősegítése:

  • a településfejlesztés, településrendezés
  • az épített és természeti környezet védelme
  • a köztisztaság és a település tisztasága
  • közbiztonság
  • közreműködés a foglalkoztatás megoldásában
  • az óvodai alapfokú nevelés, oktatás
  • szociális és egészségügyi ellátás színvonalának emelése, elősegítése
  • gyermek és ifjúság megfelelő irányú fejlődésének kialakításához szükséges közösségi terek létrehozásában való közreműködés
  • közművelődés és sport támogatása

 

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú szervezet.

 

Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, továbbá országgyűlési képviselői, megyei , helyi önkormányzati választásokon képviselőjelöltet nem állít és nem támogat, és ilyen tevékenységet nem kíván folytatni.

 

A közalapítvány jellege:

 

            A Közalapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes vagy jogi személy , jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy más vagyoni hozzájárulással , felajánlással csatlakozhat, ha a Közalapítvány céljaival egyetért, működési szabályait elfogadja. A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká, adományaikat nem vonhatják vissza. A csatlakozás elfogadásáról a Közalapítvány Kuratóriuma dönt.

A kuratórium elnöke: Németh Tiborné

Kuratórium tagjai: Ráth Magdolna, Szűrösné Németh Hajnalka, Lóth Eszter, Domina János

 

 

A Közalapítvány vagyona:

A Közalapítvány induló vagyona 200.000,- Ft.

A Közalapítvány gazdálkodása:

 

A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról  a Kuratórium dönt.

A Közalapítvány vállalkozói tevékenységet csak  közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végezhet.

A Közalapítványi vagyon felhasználása kizárólag az alapító okiratban meghatározott célra, a Kuratórium döntése alapján történhet.

A Közalapítvány hitelt nem vehet fel.

 

A Közalapítvány szervezete:

 

A Közalapítvány kezelője és legfőbb döntéshozó szerve az 5 tagú kuratórium.

 

Az alapító a közalapítvány és a Kuratórium tevékenységének ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre, melynek tagjai Szente Ferencné, Németh László, Krajczár Ottó.

 

Közalapítványunk a törvényességi szabályokat betartva, az Alapító Okiratban meghatározott elvek szerint működik. A Közalapítvány tevékenységei közül  ki kell emelni a közművelődés, a kulturális élet felvirágoztatása érdekében tett fontos lépéseket.

A Bokréta népdalkör a Közalapítvány keretein belül működik, egyes fellépések támogatására befolyt összeg a Közalapítvány vagyonát gyarapítja.

Évente részt veszünk  a községszépítésben, virágosítás, parkosítás,temető és környékének rendbetétele, hulladéklerakók felszámolása.

A falubetlehem megépítését már évek óta az alapítvány végzi.

A sport, ifjúságvédelem, lakosság védelme, bűnmegelőzés szintén a fő célkitűzéseink között szerepel.

2011-es évben a közalapítvány vállalta fel és bonyolította le a római katolikus templom felújítását.

                                                                                 

 

 


Bókaháza község POLGÁRŐR EGYESÜLETE

Közhasznúsági jelentés 2012 és 2013 évre

Beszámoló és közhasznúsági jelentés 2015. évre

Az Önkormányzat elérhetősége:
8741 Bókaháza, Kossuth u. 6.      tel: 06-83-352-735 és 06-83-552-023
e-mail:onkormanyzat@bokahaza.hu, polgarmester@bokahaza.hu
Adatvédelmi Nyilatkozat

© 2023 - Moksaphoto